PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.5.HABITATGE
Potenciar i ampliar l’oferta d’habitatge i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb més dificultat.
1.5.9.
Promoure que les noves construccions d’habitatges siguin sostenibles.

100%
1.5.9.1.
Redacció d'un Manual de mesures per la sostenibilitat a l’habitatge i coordinació tècnica amb els arquitectes del poble.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %