PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.5.HABITATGE
Potenciar i ampliar l’oferta d’habitatge i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb més dificultat.
1.5.8.
Crear una xarxa d’immobiliàries disposades a adoptar un codi de "bones pràctiques” en la compra i el lloguer de l’habitatge.

80%
1.5.8.1.
Elaboració d'un codi de "bones práctiques" en la compra i el lloguer de l'habitatge.

100%
1.5.8.2.
Creació d'una Xarxa d'inmobiliàries disposades a l'adopció d'un codi de "bones práctiques" en la compra i el lloguer de l'habitatge.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %