PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.5.HABITATGE
Potenciar i ampliar l’oferta d’habitatge i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb més dificultat.
1.5.7.
Promoure altres tipus de gestió d’habitatges, per exemple, els foyer (apartaments petits amb serveis comuns), lloguer rotatori, convivència amb gent gran, etc.

85%
1.5.7.1.
Desenvolupar actuacions d'habitatge dotacional.

85%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %