PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.5.HABITATGE
Potenciar i ampliar l’oferta d’habitatge i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb més dificultat.
1.5.3.
Continuar impulsant l’activitat de l’empresa municipal CLAUS per a la construcció d’habitatges protegits.

55%
1.5.3.1.
Coordinació de la creació de 400 nous habitatges protegits.

55%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %