PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.5.HABITATGE
Potenciar i ampliar l’oferta d’habitatge i facilitar-ne l’accés dels col·lectius amb més dificultat.
1.5.2.
Impulsar un programa municipal d’habitatge protegit per aconseguir la construcció de 400 habitatges protegits.

51%
1.5.2.1.
Habitatge de lloguer al saló central i P. Constitució (Impulsar un programa municipal d’habitatge protegit).

25%
1.5.2.2.
Potenciar que el sector privat executi actuacions d'habitatge amb algun tipus de protecció.

25%
1.5.2.3.
Pla Llor (Impulsar un programa municipal d’habitatge protegit).

54%
1.5.2.4.
Construcció i Lliurament promoció d'habitatges Molí Nou.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %