PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.4.URBANISME
Vetllar per aconseguir la màxima qualitat urbana en la creació de nous espais urbans col·lectius (vialitat, espais verds, equipaments). Continuar treballant per recuperar el nostre patrimoni arquitectònic i històric.
1.4.7.
Adequar el Pla especial d’usos urbans i les normatives dels nous sectors de planejament per aconseguir un model de ciutat que compatibilitzi les activitats industrials i comercials amb la residència i l’habitatge.

100%
1.4.7.1.
Segona revisió del Pla Especial d'Ordenació d'Usos Urbans.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %