PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.4.URBANISME
Vetllar per aconseguir la màxima qualitat urbana en la creació de nous espais urbans col·lectius (vialitat, espais verds, equipaments). Continuar treballant per recuperar el nostre patrimoni arquitectònic i històric.
1.4.2.
Analitzar les necessitats de sòl d’habitatge, equipaments, parcs i jardins, industrials, terciaris, agrícoles i d’infraestructures; per tal de ponderar-ne els consums.

100%
1.4.2.1.
Analitzar les necessitats de sòl d’habitatge, equipaments, parcs i jardins, industrials, terciaris, agrícoles i d’infraestructures; per tal de ponderar-ne els consums.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %