PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.4.URBANISME
Vetllar per aconseguir la màxima qualitat urbana en la creació de nous espais urbans col·lectius (vialitat, espais verds, equipaments). Continuar treballant per recuperar el nostre patrimoni arquitectònic i històric.
1.4.16.
Restaurar la Torre Benviure i adequar-ne el l’entorn per fomentar el coneixement històric d'aquest espai.

40%
1.4.16.1.
Definició i redacció del projecte "Centre d'Interpretació de laTorre Medieval del Benviure". Evolució d'una jurisdicció medieval de Sant Boi de Llobregat.

80%
1.4.16.2.
Restauració i rehabilitació de la Torre Benviure amb finançament de la Diputació.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %