PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.4.URBANISME
Vetllar per aconseguir la màxima qualitat urbana en la creació de nous espais urbans col·lectius (vialitat, espais verds, equipaments). Continuar treballant per recuperar el nostre patrimoni arquitectònic i històric.
1.4.15.
Continuar amb la revitalització del nucli antic com a cor de la ciutat amb la reurbanització dels carrers de la Pobla Arlovina, Major, O’Donnell, Vermell i la rambla de Rafael Casanova, amb la creació de l’oficina del Nucli Antic.

100%
1.4.15.1.
Reurbanització dels carrers de la Pobla Arlovina, Major, O'Donnell, Vermell i la Rambla Rafael Casanovas.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %