PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.4.URBANISME
Vetllar per aconseguir la màxima qualitat urbana en la creació de nous espais urbans col·lectius (vialitat, espais verds, equipaments). Continuar treballant per recuperar el nostre patrimoni arquitectònic i històric.
1.4.14.
Elaborar un pla de gestió del patrimoni públic protegit o catalogat.

50%
1.4.14.1.
Elaborar un pla de gestió dels edificis inclosos al patrimoni públic.

0%
1.4.14.2.
Creació de l'Oficina del Nucli Antic per a revitalitzar-lo (comerç, turisme, habitatge i serveis).

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %