PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.4.URBANISME
Vetllar per aconseguir la màxima qualitat urbana en la creació de nous espais urbans col·lectius (vialitat, espais verds, equipaments). Continuar treballant per recuperar el nostre patrimoni arquitectònic i històric.
1.4.11.
Ampliar l’oferta d’espais públics per a activitats socials aprofitant l’actual xarxa d’equipaments i altres espais.

78%
1.4.11.1.
Articular els diferents equipaments i espais públics de la ciutat per tal d'optimitzar, rendabilitzar i ampliar l'oferta d'activitats.

51,6%
1.4.11.2.
Definir el model i les funcions dels equipaments culturals de la ciutat.

25%
1.4.11.3.
Desenvolupar l'ordenança reguladora d'ús dels equipaments socioculturals aprovada pel Ple Municipal.

100%
1.4.11.4.
Desenvolupar l'ordenança reguladora d'ús dels CEIPS fora de l'horari escolar aprovada pel Ple Municipal.

100%
1.4.11.5.
Desenvolupar l'ordenança reguladora d'ús dels equipaments esportius aprovada pel Ple Municipal.

100%
1.4.11.6.
Adequar els espais públics de la ciutat (parcs, places, jardins, etc.) per tal de poder realitzar activitats socioculturals.

100%
1.4.11.7.
Preveure en el disseny dels nous espais públics de la ciutat (parcs, places, jardins, etc.) que reuneixin les condicions per a poder realitzar activitats socioculturals.

100%
1.4.11.8.
Elaborar una ordenança reguladora d'ús dels equipaments culturals de la ciutat.

25%
1.4.11.9.
Dissenyar un reglament d'usos de Can Jordana en els àmbits de la dona i cooperació adreçat a tota la ciutat.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %