PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.4.URBANISME
Vetllar per aconseguir la màxima qualitat urbana en la creació de nous espais urbans col·lectius (vialitat, espais verds, equipaments). Continuar treballant per recuperar el nostre patrimoni arquitectònic i històric.
1.4.10.
Augmentar de forma equilibrada i sostenible l’oferta d’equipaments i d’espais públics per a cobrir les necessitats de la ciutat.

80%
1.4.10.1.
Augmentar de forma equilibrada i sostenible l’oferta d’equipaments i d’espais públics per a cobrir les necessitats de la ciutat.

80%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %