PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.3.MOBILITAT
Millorar la mobilitat de la ciutat i el transport públic. Millorar la dotació d’aparcaments.
1.3.9.
Continuar la implantació del Pla d’aparcaments amb la creació de 2000 places d’aparcament, entre iniciativa pública i privada.

100%
1.3.9.1.
Continuar la implantació del Pla d’aparcaments amb la creació de 2000 places d’aparcament, entre iniciativa pública i privada.

100%
1.3.9.2.
Construcció de l'aparcament i arranjament de la Plaça de Montserrat Roig

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %