PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.3.MOBILITAT
Millorar la mobilitat de la ciutat i el transport públic. Millorar la dotació d’aparcaments.
1.3.6.
Millorar la freqüència del servei de “nit-bus”.

100%
1.3.6.1.
Negociar amb l’EMT i les companyies d’autobusos la millora de la freqüència del servei "nit-bus".

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %