PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.3.MOBILITAT
Millorar la mobilitat de la ciutat i el transport públic. Millorar la dotació d’aparcaments.
1.3.4.
Millorar l’accés mitjançant transport col·lectiu als polígons industrials.

100%
1.3.4.1.
Negociar amb l’EMT i les companyies d’autobusos per millorar l'accés mitjaçant transport públic als polígons industrials i estudiar la possibilitat de col·laboració de les empreses.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %