PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.3.MOBILITAT
Millorar la mobilitat de la ciutat i el transport públic. Millorar la dotació d’aparcaments.
1.3.13.
Fomentar l’ús del transport públic en general, i entre la població escolar en particular, per inculcar els valors de la mobilitat sostenible.

100%
1.3.13.1.
Treballar-ho amb les escoles perquè ho incorporin al programa educatiu del centre (Foment de l'ús del transport públic i valors de la mobilitat sostenible).

100%
1.3.13.2.
Desenvolupament de tallers educatius de mobilitat sostenible adreçats a alumnes de primària i secundària del municipi.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %