PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.3.MOBILITAT
Millorar la mobilitat de la ciutat i el transport públic. Millorar la dotació d’aparcaments.
1.3.12.
Exigir que es completi, per part de les administracions competents, el pla d’accessos que ha de resoldre les entrades i sortides de Sant Boi, amb la demanda d’incorporar i ampliar els ponts del riu Llobregat.

60%
1.3.12.1.
Redacció del projecte executiu de la nova carretera (C32).

60%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %