PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.3.MOBILITAT
Millorar la mobilitat de la ciutat i el transport públic. Millorar la dotació d’aparcaments.
1.3.11.
Millorar els accessos de Sant Boi amb la construcció de dues rotondes: BV2002 amb entrada pel carrer Doctor Antoni Pujadas i BV2002 amb entrada pel carrer Frederic Mompou.

50%
1.3.11.1.
Construcció rotonda a la zona Jutjats-Policia (BV2002-Antoni Pujadas)

100%
1.3.11.2.
Construcció rotonda al sector SB-127 (BV2002-Frederic Mompou)

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %