PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.3.MOBILITAT
Millorar la mobilitat de la ciutat i el transport públic. Millorar la dotació d’aparcaments.
1.3.10.
Continuar amb la implantació d’una xarxa de carril bici i fer una guia dels llocs per on es pot passar amb bicicleta.

100%
1.3.10.1.
Elaboració d’un mapa de carril bici de la ciutat.

100%
1.3.10.2.
Continuar amb la implantació d’una xarxa de carril bici: Estudi dels trajectes escolars segurs.

100%
1.3.10.3.
Col.locar aparcaments de bici en els equipaments públics.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %