PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.3.MOBILITAT
Millorar la mobilitat de la ciutat i el transport públic. Millorar la dotació d’aparcaments.
1.3.1.
Promoure un “Pacte Cívic per a la Mobilitat Sostenible”.

95%
1.3.1.1.
Obrir un procés de participació amb els agents socials, polítics i econòmics pel "Pacte Cívic per a la Mobilitat Sostenible".

100%
1.3.1.2.
Consensuar el Pla de Mobilitat.

90%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %