PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.2.SERVEIS DE CIUTAT, MANTENIMENT I PROJECTES DE CIUTAT, MICROPROJECTES DE PROXIMITAT
Fomentar el medi urbà de qualitat aplicant criteris de sostenibilitat. Garantir el manteniment i el bon ús de la ciutat, i conscienciar-ne la població. Millorar la gestió dels residus, potenciant-ne la reducció, el reciclatge i la reutilització.
1.2.7.
Refer els llacs i els jardins de l'entorn del Parc de Marianao.

100%
1.2.7.1.
Elaborar el projecte i executar l'obra de rehabilitació del llac i del seu entorn (Parc de Marianao).

100%
1.2.7.2.
Elaborar el projecte i executar les obres de la resta del parc (Parc de Marianao).

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %