PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.2.SERVEIS DE CIUTAT, MANTENIMENT I PROJECTES DE CIUTAT, MICROPROJECTES DE PROXIMITAT
Fomentar el medi urbà de qualitat aplicant criteris de sostenibilitat. Garantir el manteniment i el bon ús de la ciutat, i conscienciar-ne la població. Millorar la gestió dels residus, potenciant-ne la reducció, el reciclatge i la reutilització.
1.2.16.
Aconseguir que Sant Boi es converteixi en referència a nivell autonòmic i estatal amb la construcció, al costat de la Masia Torre de la Vila, del Centre d’Estudis del Reciclatge utilitzant materials 100% reciclats.

50%
1.2.16.1.
Construcció i gestió del Centre d'Estudis del Reciclatge annex a la Masia de la Torre de la Vila.

0%
1.2.16.2.
El.laborar un pla d'usos i gestió del Centre d'Estudis del Reciclatge

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %