PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.2.SERVEIS DE CIUTAT, MANTENIMENT I PROJECTES DE CIUTAT, MICROPROJECTES DE PROXIMITAT
Fomentar el medi urbà de qualitat aplicant criteris de sostenibilitat. Garantir el manteniment i el bon ús de la ciutat, i conscienciar-ne la població. Millorar la gestió dels residus, potenciant-ne la reducció, el reciclatge i la reutilització.
1.2.1.
Millorar el manteniment de tots els espais verds de la ciutat amb criteris de sostenibilitat ambiental i econòmica i endolcir les zones de la ciutat amb dèficit d'espais verds.

100%
1.2.1.1.
Utilitzar espècies autòctones que requereixin menys cost de manteniment.

100%
1.2.1.2.
El.laboració d'un pla d'acció per a la utilització mitjans biològics pel control de les plagues en els vegetals

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %