PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.9.
Preservar i millorar el corredor biològic de la Riera de Can Soler amb la creació del Parc Lluís Companys connectat amb el Parc Forestal Montbaig, el riu Llobregat i el Parc Agrari.

28,5%
1.1.9.1.
Redacció del planejament urbanístic del sector de la Riera de Can Soler.

37%
1.1.9.2.
Creació del parc periurbà de Lluís Companys incloent la recuperació ambiental de la riera de Can Soler.

20%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %