PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.7.
Adequar les basses de Can Dimoni per a l’ús públic com a espai d’observació de la fauna i d’educació ambiental.

75%
1.1.7.1.
Fase II de recuperació ambiental de les basses de Can Dimoni

50%
1.1.7.2.
Conveni de col·laboració amb les Reserves del Delta de Llobregat de la Generalitat per la realització a les Basses de Can Dimoni d'activitats d'educació ambiental adreçades als centres educatius de la comarca.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %