PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.6.
Continuar reclamant que les basses de Can Dimoni es declarin Zona d’Especial Protecció d’Aus i s’incorporin al Pla d’espais d’interès natural.

87,5%
1.1.6.1.
Negociar la declaració de Can Dimoni com a zona protegida, per tal d'incorporar la zona a l'Espai Natural del Delta

87,5%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %