PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.5.
Implementar una política de “custòdia del territori” que permeti conciliar l’ús públic de l’entorn natural amb el manteniment de la titularitat privada del sòl.

100%
1.1.5.1.
Establiment de convenis de cessió per a l'ús públic de finques privades d'interès natural.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %