PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.4.
Adequar la masia de Can Palós i el seu entorn forestal per a l’ús públic com a casa de natura i colònies.

70,2%
1.1.4.1.
Adquisició de la Masia de Can Palós

100%
1.1.4.2.
Rehabilitació i ampliació de la Masia de Can Palós com a Casa de Colònies

73%
1.1.4.3.
Condicionament d'accessos per a transport col·lectiu fins a la Masia de Can Palòs.

37,5%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %