PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.3.
Incorporar en tots els projectes urbanístics en contacte amb l’entorn natural i agrícola, solucions curoses i respectuoses amb el paisatge.

100%
1.1.3.1.
Constitució d'una comissió de treball del Consell de Medi Ambient

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %