PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.28.
Plantejar, a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la definició d'un nou model de cooperació i de competències entre administracions, dotat dels recursos necessaris per abordar els plans d’acció local de les Agendes 21.

75%
1.1.28.1.
Participar en la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

75%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %