PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.23.
Revisar i unificar la normativa ambiental municipal per tal de resoldre les queixes ciutadanes existents, facilitar-ne la consulta i la comprensió, i adequar-la a la normativa vigent a nivell supramunicipal.

30%
1.1.23.1.
Redactar una ordenança única de medi ambient i sostenibilitat.

30%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %