PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.21.
Continuar amb les mesures de control de la contaminació acústica i ser mes eficaços en la capacitat de donar resposta a les denúncies

84,6%
1.1.21.1.
Continuar amb les mesures de control de la contaminació acústica i ser mes eficaços en la capacitat de donar resposta a les denúncies

80%
1.1.21.2.
Control del Pla de vigilància i control intensius de la contaminació acústica

89,1%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %