PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.20.
Elaborar el mapa sònic de Sant Boi de Llobregat.

95%
1.1.20.1.
Confecció d'un pla de gestió integral del soroll a Sant Boi mitjançant conveni amb la UPC.

95%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %