PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.2.
Adherir-nos a la Iniciativa supramunicipal d'estudiar i proposar línies de gestió per les zones agrícoles i forestals de les Muntanyes del Baix, per millorar les actuacions en els accessos, prevenció d'incendis forestals i conservació dels valors naturals del territori.

75%
1.1.2.1.
Establir un Conveni Marc

100%
1.1.2.2.
El·laborar un estudi i proposta de Gestió Integrada de les muntanyes del Baix

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %