PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.19.
Substituir progressivament el parc de vehicles municipals, en el moment de la seva renovació, per d’altres amb motors de consum més eficient i menys contaminant.

83,3%
1.1.19.1.
Substituir progressivament el parc de vehicles municipals, en el moment de la seva renovació, per d’altres amb motors de consum més eficient i menys contaminant.

83,3%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %