PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.15.
Continuar habilitant espais públics destinats a l’ús temporal com a horts lúdics que permetin satisfer la demanda ciutadana i contribueixin alhora a la recuperació de zones del riu Llobregat ocupades per al desenvolupament d’una activitat d’horticultura a precari.

12,5%
1.1.15.1.
Creació de noves zones d'horts lúdics a l'espai industrial.

25%
1.1.15.2.
Gestió del trasllat dels horts il.legals i adjudicació dels nous horts.

0%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %