PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.14.
Consolidar un equip de vigilància i manteniment de l’espai natural amb participació de persones amb dificultat d’inserció laboral.

100%
1.1.14.1.
Ampliació de l'equip de vigilància i manteniment de l'espai natural adscrit a CORINSERT de l'empresa municipal CORESSA.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %