PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.13.
Col·laborar amb el Consorci del Parc Agrari en la redacció de plans especials que permetin la promoció econòmica de l’activitat agrícola generant el mínim impacte ambiental i fent-la compatible amb la recuperació dels espais naturals locals.

84,5%
1.1.13.1.
Participar activament en les negociacions del traçat de l’AVE.

69%
1.1.13.2.
Suport i seguiment a l'elaboració dels plans rectors del Pla Especial del Parc Agrari.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %