PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.11.
Impulsar amb altres administracions la posada en valor dels espais naturals i agrícoles per rebre contraprestacions i ajudes per a l’aportació de cada municipi a la sostenibilitat de la regió metropolitana de Barcelona.

100%
1.1.11.1.
Sol·licitud a la Generalitat, l'AMB i l'FMC de contraprestacions i ajuts com a compensació a l'aportació de Sant Boi a la sostenibilitat de la regió metropolitana de Barcelona.

100%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %