PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.10.
Continuar amb la política dels itineraris naturalístics per fomentar el coneixement de l’entorn natural.

66,7%
1.1.10.1.
Estudiar la viabilitat de creació d’un centre metropolità de senderisme lligat a les ofertes esportives.

0%
1.1.10.2.
Creació de dos itineraris naturalístics: Avda. Marina-Basses de Can Dimoni i Sant Ramon-Sant Antoni.

75%
1.1.10.3.
Camí natural "L'anella verda de Sant Boi".

50%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %