PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
PREGUNTA DEL MES
Creu que els controls de velocitat per radar fan que hi hagi menys accidents?
SI4%NO96%
Total Vots:1520
1.TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Assolir una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fer de Sant Boi una ciutat verda, equilibrada i humana.
1.1.MEDI AMBIENT, ENTORN NATURAL
Avançar en la protecció i recuperació del nostre entorn natural.
1.1.1.
Redactar un pla d’ordenació especial amb l’objectiu de garantir la protecció i preservació de tots els espais forestals de Sant Boi. Redactar el Pla especial de la Vall de Santa Bàrbara.

25,6%
1.1.1.1.
Redacció del Pla Especial de la Vall de Santa Bàrbara

50%
1.1.1.2.
Redacció de Plans Especials de l'espai forestal de Sant Boi

0,2%
 TOTAL EXECUTAT:  84 %