INDICADORS GENERALS
   
Districte II Marianao-Can Paulet Districte IV Vinyets-Molí Vell Districte  V Camps Blancs-Els Canons-Les Orioles Districte I Ciutat Cooperativa Districte III Centre Districte VI Casablanca
DISTRICTE I CIUTAT COOPERATIVA
DISTRICTE II MARIANAO-CAN PAULET
DISTRICTE III CENTRE
DISTRICTE IV VINYETS-MOLÍ VELL
DISTRICTE V CAMPS BLANCS-ELS CANONS-LES ORIOLES
DISTRICTE VI CASABLANCA
TOTALS