PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
3. PROMOCIÓ DE CIUTAT, ECONOMIA, TREBALL I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE
3.2. COMERÇ
3.2.8. AMPLIAR L’ESPONSORITZACIÓ D’ACTUACIONS PÚBLIQUES DES DEL SECTOR ECONÒMIC LOCAL.
3.2.8.2. CREACIÓ D'UNA OFICINA/AGÈNCIA LOCAL DEL PATROCINI I MECENATGE.
100%
INICI PREVIST: 01/03/2005 INICI REAL: 01/03/2005
FINALITZACIÓ PREVISTA: 31/12/2007 FINALITZACIÓ REAL: 31/12/2007
LÍDER POLÍTIC: Bosch Pugés , Jaume
Promoció de l'activitat econòmica dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat
POLÍTICS IMPLICATS:
Gonzalez Labrador , Jose Manuel
DEPARTAMENT GESTOR: 222 Información de base i planificació
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT
N668/01 Disseny base de dades de seguiment dels convenis. ACABAT
N668/02 Elaboració d´un catàleg de l´oferta de projectes i actitivitats patrocinables. ACABAT
N668/03 Designació de responsables/interlocutors de cada àrea o àmbit. ACABAT
N668/04 Elaboració d´un fitxer de patrocinadors. ACABAT
N668/05 Recerca de nous patrocinadors. EN CURS
N668/06 Elaborar un pla anual de patrocinis. PEND.EXE
N668/07 Elaboració d´un manual de procediment. EN CURS
N668/08 Elaborar model de conveni. ACABAT
N668/09 Redacció d´un reglament pel desenvolupament de les actuacions de patrocinis i mecenatges. EN CURS