PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
2. BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
2.7. CULTURA
2.7.10. IMPULSAR LES INICIATIVES DE FORMACIÓ DE GRUPS MUSICALS A SANT BOI AMB CONVENI AMB L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. CREAR L’ORQUESTRA JOVE DE SANT BOI.
2.7.10.2. REDACTAR I APROVAR EL REGLAMENT D’USOS DE LA SALA BLAI NET COM A EINA DE SUPORT A LA FORMACIÓ DE GRUPS MUSICALS
100%
INICI PREVIST: 10/01/2005 INICI REAL: 10/01/2005
FINALITZACIÓ PREVISTA: 30/11/2005 FINALITZACIÓ REAL: 31/12/2005
LÍDER POLÍTIC: Bosch Pugés , Jaume
Promoció cultural dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat
POLÍTICS IMPLICATS:
García Moreno , Rosa Ana
DEPARTAMENT GESTOR: 75 Promoció Cultural
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT
01 Redacció del Reglament ACABAT
02 Aprovació del Reglament ACABAT