PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
2. BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
2.7. CULTURA
2.7.4. DIFONDRE EL CONEIXEMENT DE LA HISTÒRIA LOCAL, DELS COSTUMS, DE LES TRADICIONS I DE LA CULTURA CATALANA.
2.7.4.2. CONTINUAR LA LÍNIA DE PUBLICACIONS PER DONAR A CONÈIXER LA NOSTRA HISTÒRIA.
100%
INICI PREVIST: 03/01/2005 INICI REAL: 03/01/2005
FINALITZACIÓ PREVISTA: 31/12/2007 FINALITZACIÓ REAL: 31/12/2007
LÍDER POLÍTIC: Bosch Pugés , Jaume
Promoció cultural dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat
POLÍTICS IMPLICATS:
DEPARTAMENT GESTOR: 74 Patrimoni Cultural
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT
001 Publicacions Patrimoni Cultural 2005 ACABAT
002 Publicacions Patrimoni Cultural 2006 ACABAT
003 Publicacions Patrimoni Cultural 2007 EN CURS