PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
1. TERRITORI I SOSTENIBILITAT
1.3. MOBILITAT
1.3.4. MILLORAR L’ACCÉS MITJANÇANT TRANSPORT COL·LECTIU ALS POLÍGONS INDUSTRIALS.
1.3.4.1. NEGOCIAR AMB L’EMT I LES COMPANYIES D’AUTOBUSOS PER MILLORAR L'ACCÉS MITJAÇANT TRANSPORT PÚBLIC ALS POLÍGONS INDUSTRIALS I ESTUDIAR LA POSSIBILITAT DE COL·LABORACIÓ DE LES EMPRESES.
100%
INICI PREVIST: 01/06/2003 INICI REAL: 19/10/2004
FINALITZACIÓ PREVISTA: 31/12/2006 FINALITZACIÓ REAL: 11/12/2006
LÍDER POLÍTIC: Tamayo Fernández , Juan Antonio
Serveis municipals dins de la ponència de serveis de ciutat
POLÍTICS IMPLICATS:
Jordán Martín , M José
DEPARTAMENT GESTOR: 675 Gestió Projectes de Ciutat
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT
001 Negociar que la SB-2 passi direcció BCN pel carrer d´Osca, donarà millor servei a Zona industrial (Salinas) i al Tanatori. ACABAT