PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
2. BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
2.12. PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2.12.1. PROMOURE UN PACTE CÍVIC PER LA CONVIVÈNCIA.
2.12.1.1. PROMOURE UN PACTE CÍVIC PER LA CONVIVÈNCIA.
100%
INICI PREVIST: INICI REAL: 01/04/2004
FINALITZACIÓ PREVISTA: 01/07/2007 FINALITZACIÓ REAL: 01/07/2007
LÍDER POLÍTIC: Gonzalez Labrador , Jose Manuel
Comunicació i participació ciutadana dins de la ponència de presidència
POLÍTICS IMPLICATS:
del Álamo Margalef , Amor
DEPARTAMENT GESTOR: 200 Gerència/Direcció Presidència
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT
001 Redacció i aprovació del Pla de Civisme ACABAT