PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
2. BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
2.7. CULTURA
2.7.4. DIFONDRE EL CONEIXEMENT DE LA HISTÒRIA LOCAL, DELS COSTUMS, DE LES TRADICIONS I DE LA CULTURA CATALANA.
2.7.4.1. CONTINUAR EL PROGRAMA D’EXPOSICIONS DEL MUSEU DE SANT BOI, AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA EN LES DE PRODUCCIÓ PRÒPIA DE TEMÀTICA LOCAL.
106%
INICI PREVIST: 07/11/2004 INICI REAL: 07/11/2004
FINALITZACIÓ PREVISTA: 31/12/2007 FINALITZACIÓ REAL: 31/12/2007
LÍDER POLÍTIC: Bosch Pugés , Jaume
Promoció cultural dins de la ponència de disseny i promoció de la ciutat
POLÍTICS IMPLICATS:
DEPARTAMENT GESTOR: 74 Patrimoni Cultural
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT
001 Programació exposicion Museu de Sant Boi (Can Torrents i Termes Romanes) EN CURS