PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
2. BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
2.5. SALUT PÚBLICA
2.5.9. REALITZAR ACTIVITATS PREVENTIVES I TERAPÈUTIQUES EN EL CAMP DE LES NOVES PATOLOGIES.
2.5.9.1. REALITZAR ACTIVITATS PREVENTIVES I TERAPÈUTIQUES EN EL CAMP DE LES NOVES PATOLOGIES.
100%
INICI PREVIST: 01/09/2005 INICI REAL: 01/09/2005
FINALITZACIÓ PREVISTA: FINALITZACIÓ REAL: 20/11/2006
LÍDER POLÍTIC: Saavedra i López , Josep
Sanitat i consum dins de la ponència de medi ambient i ciutat saludable
POLÍTICS IMPLICATS:
DEPARTAMENT GESTOR: 200 Gerència/Direcció Presidència
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT
001 Realitzar activitats des de punts de salut oberts als IES (Projecte Salut i Escola) ACABAT
002 Establiment d´un Pacte per la Salut del Baix Llobregat Litoral ACABAT