PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL
2. BENESTAR SOCIAL I PARTICIPACIÓ
2.2. PERSONES AMB DISCAPACITAT
2.2.6. FACILITAR L’ACCÉS DE LES PERSONES DISCAPACITADES AMB MOBILITAT REDUÏDA AL TIPUS DE TRANSPORT MÉS ADIENT EN CADA CAS, SEMPRE DES DE LA PERSPECTIVA DE LA NORMALITZACIÓ.
2.2.6.1. FACILITAR L’ACCÉS DE LES PERSONES DISCAPACITADES AMB MOBILITAT REDUÏDA AL TIPUS DE TRANSPORT MÉS ADIENT EN CADA CAS (SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT, TRANSPORT PÚBLIC NORMALITZAT...).
100%
INICI PREVIST: 01/01/2004 INICI REAL: 01/01/2004
FINALITZACIÓ PREVISTA: 31/12/2007 FINALITZACIÓ REAL: 31/12/2007
LÍDER POLÍTIC: Pérez Gutiérrez , luís
Col·lectius d'atenció especial dins de la ponència de benestar social i educació
POLÍTICS IMPLICATS:
Tamayo Fernández , Juan Antonio
DEPARTAMENT GESTOR: 985 Programes Transversals
GRUP DE TREBALL:
ACCIONS INCLOSES ESTAT
01 Prorrogar anualment el conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la gestió del servei de transport adaptat. ACABAT
02 Servei de transport fixe (vehicles adaptats): Estudiar cadascuna de les demandes rebudes de transport per tal de donar la resposta més adient a cada cas EN CURS
03 Iniciar un nou servei de transport esporàdic porta a porta per a cobrir necessitats puntuals de desplaçament. EN CURS